Introducé inschrijfformulier

Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
/ / Ongeldige invoer
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Ongeldige invoer
U dient akkoord te gaan
Ongeldige invoer

Regels ten behoeve van de introducé

In de Circulaire Wapens en Munitie is voorgeschreven dat een schietvereniging een introducéregister met bovengenoemde gegevens, bijhoudt. In dit register worden de gegevens opgenomen van de personen die de vereniging op uitnodiging bezoeken met de intentie om met de schietsport kennis te maken.
Voor het verrichten van schietsportactiviteiten door introducés gelden de volgende voorwaarden:

  • het vuurwapen alsmede de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt van de schietbaan - door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben - aan de schutter worden afgegeven;
  • de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, blijft tijdens het schieten in de onmiddellijke nabijheid van de introducé op het schietpunt;
  • het vuurwapen en de niet verschoten patronen, dienen onmiddellijk na de schietoefening op het schietpunt te worden teruggegeven aan de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben;
  • door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te hebben, dient gecontroleerd te worden of het aantal verschoten patronen plus het aantal overgebleven patronen overeenkomt met het aantal uitgereikte patronen;
  • dezelfde persoon mag - binnen een periode van 12 maanden -- maximaal drie keer worden geïntroduceerd
  • de introducee mag alleen met kaliber .22 onder directe begeleiding schieten.

Vereniging van Unilever Scherpschutters