Nieuwe covid-19 maatregelen

Zoals we al eerder vanwege het covid-19 virus de wapenkamer om beurten met de COMSV moesten gebruiken, heeft de regering in Den Haag, opnieuw de maatregelen moeten aanscherpen door de forse inflammatie van het covid-19 virus.

De maatregelen hebben voor de verenigingen een aantal beperkingen. De sportkantine sluit tijdelijk en er mogen niet meer dan 30 personen aanwezig zijn in een pand.

 Wij willen iedereen graag de kans geven om zijn sport te kunnen beoefenen, dit betekent dat we van u willen vragen om na het schieten ook de ruimte/pand te verlaten zodat de volgende schutter zijn positie kan innemen en hij/zij ook zijn sport kan beoefenen.

We hadden al de uitdaging van de wapenkamer waar voornamelijk ‘niet verlofhouders’ gebruik van maken omdat zij geen eigen wapen bezitten. De bezetting van de wapenkamer is een probleem omdat beide verenigingen (comsv en vvus) er tegelijkertijd gebruik van maken en de griffiers zowel als de leden dan niet meer een veilige afstand kunnen bewaren. Om die reden hebben we eerder besloten de wapenkamer voor zolang het nodig is, om en om te gebruiken. Daar is een rooster voor opgesteld en is op de website te downloaden. Nu zijn we vanwege de maatregel van max 30 personen zover gekomen dat we ook de schietdagen om en om zullen moeten gaan gebruiken. Dat wil dus zeggen dat de maandagavonden en de zaterdagochtenden ook om en om door de COMSV en VvUS gebruikt zullen gaan worden. Het rooster is gelijk getrokken met het rooster van de wapenkamer. Dus waar op het rooster de dag rood is gekleurd, is de schietbaan dicht voor ons.

Download het vvf rooster

 

  • Aangemaakt op .

Vereniging van Unilever Scherpschutters - Privacyverklaringen