Verlenging verlof

Verlenging verlof

Vanaf 1 oktober 2013 dient men bij het verlengen van het verlof ook een eigen verklaring in te vullen. Deze verklaring is terug te vinden in de CWM (Circulaire Wapens en Munitie) als bijlage C5. Deze bijlage is ook hier te downloaden: Bijlage C5 {inlichtingenformulier verlenging wapenverlof}.

 Artikel 1.4.4.1 van de CWM:

 Verlenging van een verlof

Voor de verlenging van een verlof hoeft geen aanvraagformulier te worden ingevuld tenzij ten aanzien van de persoon van de aanvrager of ten aanzien van zijn omstandigheden zodanige wijzigingen hebben plaatsgevonden dat het indienen van een nieuw aanvraagformulier onontbeerlijk is. De aanvraag van de verlenging van een verlof kan derhalve eventueel ook mondeling worden gedaan onder gelijktijdige overlegging van alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het beoordelen van de verlengingsaanvraag. Bij die beoordeling wordt bezien of de aanvrager nog steeds een redelijk belang heeft bij de verlening van een verlof en of er ten aanzien van de aanvrager geen sprake is van een situatie van ‘vrees voor misbruik’. Daartoe is het invullen van het inlichtingenformulier verlenging, in deze circulaire opgenomen onder C5, wel noodzakelijk.

Deze verklaring dient ingevuld te worden en ingeleverd bij de verlenging van het verlof. De verklaring bestaat uit een aantal (8) JA / NEE vragen en de opgave van 2 referenten. De eerste referent moet uit de eigen prive kring komen en de 2e referent moet een lid of bestuurslid van de schietvereniging zijn. Je kan/moet dit zelf invullen, na een navraag of de referenten hiermee akkoord gaan; de referenten hoeven dit niet te ondertekenen.
De verlening van het verlof moet aangevraagd worden maximaal 1 maand tot minimaal 2 weken voor het verlopen van het verlof. Een dag te laat een afspraak maken kan tot intrekking van het verlof leiden.

Bij het verlengen dient men mee te nemen:

    1. het te verlengen verlof (indien vol een nieuwe pasfoto meenemen)
    2. schietboekje met de gedane schietbeurten (minimaal 18 stuks)
    3. lidmaatschapkaart K.N.S.A.
    4. ingevulde inlichtingen formulier C5; zie hierboven
    5. pinpas betaling of contact geld
 

Vereniging van Unilever Scherpschutters - Privacyverklaringen