Skip to main content

Klein kaliber geweer

Er zijn in totaal 18 klein kaliber geweer banen voor de afstand van 50m. Alle banen zijn voorzien van een elektronisch schotwaarderingssysteem. Er kan op verschillende schijven worden geschoten voor zowel de standaard discipline KKG als ook voor de discipline KKK 50m. De banen zijn open, men schiet vanaf een overdekte positie naar het doel.

Overeenkomstig de Circulaire wapens en munitie, zijn verlofhouders verplicht aan een interne competitie deel te nemen. Deze competitie moet bestaan uit minimaal vijf (5) wedstrijden per kalenderjaar.

Om aan de onderlinge jaarcompetitie deel te nemen moeten minimaal12 schietbeurten worden gemaakt, maar meer mag ook.

De beste 12 scores tellen voor deze jaarcompetitie.

We hebben de discipline KKG (Klein Kaliber Geweer) en KKK (Klein Kaliber Karabijn).
De gebruikte munitie moet de .22LR standard velocity zijn. Snellere munitie is niet toegestaan op de elektronisch meetsysteem!

 5Om KKG -stand G3 - ltalia Rifle Prone 60 shot

           Dit is de ISSF 5Om kkg-schijf met telling op gehele getallen
5Om KKK zonder kijker- stand B6 - ISSF Pistol 5Om 60 shot
            Dit is de ISSF 5Om pistool schijf .
5Om KKK met kijker- stand C2 - ISSF 5Om Prone 60 shot
            Dit is de ISSF SOm kkg-schijf met telling op 1 decimaal nauwkeurig

 

Resumerend de VOC disciplines 5Om baan:
VOC 5Om KKG 30 schoten op G3
VOC 5Om KKK 30 schoten op B6
VOC 5Om KKK 30 schoten met kijker op C2
Al de disciplines zonder kijker zijn volgens ISSF reglement, dus zonder ondersteuning door kussens, tweepoot of dergelijken.
De disciplines met kijker mogen verschoten worden met ondersteuning (kussens, tweepoot o.i.d.)