Competitie

Onderlinge competitie

Ieder lid van de vereniging dient aan minimaal een onderdeel van de onderlinge competitie deel te nemen. De minimale eis is voor een onderlinge competitie is 5 series van het gekozen onderdeel. Voor bijvoorbeeld KKK 50m dus 5 series van 30 schoten. Dit is de minimale eis, om in aanmerking te komen voor een herinnering moet de gehele competitie worden verschoten, dus de 12 beste series van een competitie onderdeel.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Verhuizing bijzondere wetten Rotterdam

Thans is de publieksfunctie van het team KC-taken (bijzondere wetten) verhuist naar Veilingweg 66 (boezembocht) te Rotterdam.
Dit betekent voor u dat vanaf 17 augustus 2015 voor alle lokethandelingen op afspraak terecht kunt op het nieuwe bezoekadres.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Tweede Kamer neemt motie voor verlenging geldigheidsduur wapenverloven aan

Op 18 april werd een motie van de SGP voor het verlengen van de geldigheidstermijn van wapenverloven, door de Tweede Kamer aangenomen. Door de geldigheidstermijn te verlengen wordt voorkomen dat jagers en sportschutters ieder jaar een veelal overbodige administratieve procedure op het politiebureau moeten doorlopen. Dit terwijl de veiligheid van de samenleving meer gediend is bij een zorgvuldige procedure om de paar jaar, waardoor de lasten verminderen.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Leges wapenverloven verhoogd

Al een aantal jaren geleden heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangekondigd de leges voor wapenverloven te zullen verhogen. Twee jaar lang is daarover met de KNSA en andere belangenorganisaties, zoals de KNJV en wapenverzamelaarsverenigingen, overleg gevoerd.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Vereniging van Unilever Scherpschutters - Privacyverklaringen