Skip to main content

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap voor 2024 zijn:

Bij inlevering van het inschrijfformulier moet het inschrijfgeld (A) worden voldaan.
Er dient een VOG te worden aangevraagd, de kosten (B) daarvan kunnen via iDEAL worden voldaan.
Met de ontvangen VOG kan het KNSA lidmaatschap worden aangevraagd (C en E).
 
 
De jaar contributie bestaat uit 2 gedeelten, een bedrag voor de vereniging (D) en een afdracht voor het lidmaatschap van de KNSA (E).
De verenigingscontributie wordt elk jaar in de Leden Vergadering vastgesteld. De afdracht naar de KNSA wordt door de KNSA vergadering vastgesteld.
A Inschrijfgeld V.v.U.S. eenmalig €  100,00
B VOG verklaring omtrent het gedrag (electronisch via het internet) €  33,85
C inschrijfgeld KNSA eenmalig €  42,50
D lidmaatschap V.v.U.S. jaarlijks € 222,50
E lidmaatschap KNSA jaarlijks €  42,50

Ben je al lid van de K.N.S.A., dan vervallen natuurlijk B, C en E.

Bankgegevens:
ING  3146219  o.v.v.  Penn Ver van Unilever Scherpschutters
IBAN:  NL86INGB0003146219
BIC:  INGBNL2A

De vereniging is aangesloten bij de K.N.S.A. (Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie) onder nummer 2220.

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40343000

De leges die het team korpscheftaken rekent zijn als volgt:

Aanvraag wapenverlof €  138,20
Verlengen wapenverlof €  68,20
Wijzigen of vervanging ivm verlies verlof €  15,00