Skip to main content

Snelvuur Pistool

Snelvuur Pistool

Deze discipline wordt geschoten met een kleinkaliberrevolver of -pistool. De kleinkaliberrevolver en het -pistool zijn meerschotswapens geschikt voor .22LR (5.6 mm) randvuurmunitie. De toegestane richtmiddelen zijn keep/korrel. Het gebruik van .22 Short munitie en het monteren van een 'compensator' is toegestaan. Het wapen moet passen in een rechthoekige doos met inwendige afmetingen van 300 x 150 x 50 mm. Het maximale (ongeladen) gewicht is 1260 gram en de minimum trekkerdruk is 1000 gram. Er worden maximaal 5 patronen geladen.

Geschoten wordt op de internationale wedstrijdschijf voor snelvuur pistool met ringen van 10 tot 5. De diameter van de 10-ring is 100 mm en die van de 5-ring 500 mm. Er worden 5 schijven geplaatst.

 

De schiethouding is vrijstaand en het wapen wordt met 1 hand vastgehouden. De afstand tot de schijf is 25 meter. De schietdiscipline (KNSA Snelvuur Pistool) bestaat uit 60 wedstrijdschoten, verdeeld in 2 gedeelten van 30 schoten. Elk gedeelte bestaat uit 6 series van elk 5 schoten waarvan 2 series in 8 seconden, 2 series in 6 seconden en 2 series in 4 seconden. Bij elke serie wordt 1 schot gelost op elk van de 5 schijven binnen de voor die serie bepaalde tijd. Voor het begin van elk gedeelte mag een proefserie van 5 schoten binnen 8 seconden verschoten worden.