Skip to main content

Wetten

De Wapenwet

De wapenwetgeving in Nederland is opgebouwd uit:

-  de Wet wapens en munitie; dit is de formele wet (de Raamwet)

-  de Regeling wapens en munitie; hierin staat de nadere uitwerking van de wet door de minister van Justitie

-  de Circulaire wapens en munitie; hierin staan nadere aanwijzingen van de minister van Justitie aan de korpschefs van politie over de uitvoering van de wet en het beleid dat de minister van Justitie daarbij voert.

 

Sinds 1 januari 1997 is de herziene Wet wapens en munitie van kracht. Maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitwerking en uitvoering van de Wet wapens en munitie worden opgenomen in de Circulaire en de Regeling. De inhoud van de Regeling en de Circulaire wordt dan ook regelmatig aangepast.

Op 15 januari 2013 is de nieuwe Circulaire wapens en munitie in werking getreden. Deze nieuwe Circulaire bevat aanzienlijke wijzigingen, verbeteringen, maar ook aanscherping van de regels, noodzakelijk geworden door de geest van de tijd. In het algemeen kan worden gesteld dat het klimaat voor de sportschutter ook in deze Circulaire gunstig is, ja in vele opzichten is verbeterd.

Als sportschutter heeft u hoofdzakelijk te maken met de Circulaire Wapens en Munitie, en wel met Bijzonder deel (B), hoofdstuk 2 “Schietsport”.

 

Een andere wet waarmee de sportschutter te maken heeft is de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Het verlof tot voorhanden hebben van een vuurwapen regelt het bezit van vuurwapens en munitie. Aan het vervoeren en thuis opslaan van munitie zijn ook regels verbonden evenals de aantallen van het voorhanden hebben van munitie en bepaalde componenten ervan.
Vroeger was dit geregeld in de Hinderwet, maar nu is dit te vinden in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en met name in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen in artikel 4.Hierin is het transporteren, voorhanden hebben van toegestane aantallen patronen, slaghoedjes en kruit geregeld
 
In grote lijnen:
men mag uitsluitend munitie voorhanden hebben voor wapens waarvoor u een verlof bezit,

• of, u moet een verzamelverlof hebben. ( deze twee zaken zijn geregeld in de WWM).

• u mag hoogstens 2000 patronen vervoeren, maar u mag er thuis maximaal 10.000 voorhanden hebben.

 
Als u zelf uw munitie herlaad heeft u ook te maken met kruit en slaghoedjes als “gevaarlijke” componenten.
u  mag slecht 1 kg kruit vervoeren.
  • van nitrokruit mag u 3kg voorhanden hebben.
  • van zwart kruit mag u maar 1 kg voorhanden hebben.
  • bij de combinatie zwartkruit, nitrokruit mag u van elk slechts 1 kg voorhanden hebben.

 

Als u herlaadt dan heeft u ter enigertijd slaghoedjes en hulzen voorzien van slaghoedjes voorhanden. Deze dient u dan op te tellen bij het aantal complete patronen die u heeft  en u mag dan, patronen + hulzen met slaghoedjes + slaghoedjes, totaal de 10.000 niet overschrijden.